<<PrevNext>>
 • Vegetasjonsløsninger

  Vi arbeider med vegetasjonsløsninger som bidrar till naturlig overvannshåndtering (LOD) og et grønnere bymiljø. Robuste systemer till tak, fasader og byens blå-grønne struktur.

 • Haraldrud
  Gjennvinning i Oslo

  Nordens største hallbygning med grønt tak. Gjennom takvegetasjonen avlastes områdets håndtering av dagvann.
  Byggeår: 2006
  Takoverflate: 27 000 m²

  Les mer »
 • Rommen skole
  Groruddalen

  Med vegetasjon på taket glir bygningen harmonisk inn i det nærliggende grøntområdet.
  Byggeår: 2009
  Takoverflate: 6 800 m²
  Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS

  Les mer »
 • Grønn vaier
  Lang levetid

  Fasadevegetasjon er et godt alternativ
  når man ønsker å etablere variert
  vegetasjon i trange byrom.

  Les mer »
 • Strandmatter og strandruller

  Etablering av ferdige, sterke vegetasjonsmatter gir en effektiv og naturlig erosjonsbeskyttelse, både langs strender og åpne bekker.

  Les mer »

 

Veg Tech

SedumtakOvervannshåndtering
Vi arbeider med vegetasjonsteknikk

-som vil si å utnytte vegetasjonens naturlige egenskaper til å løse miljørelaterte og
tekniske utfordringer.

Byen møter naturen - et økende engasjement!
Stadig flere blir klar over fordelene ved å øke blågrønne miljøer i byene. Grønne
flater på tak og fasader er smarte løsninger som ikke berører byenes bakkeplan hvor
konkurransen om arealene er stor. Vann i bekker, dammer og kanaler er en ressurs
som kan bidra til attraktive omgivelser.

Åpne overvannsløsninger – vegetasjon har stor nytteverdi
Løsninger for rensing av overvann er et av våre fokusområder. Vegetasjon har en
viktig funksjon for effektiv rensing. Partikkelbundne forurensninger i vannet kan skilles ut ved sedimentasjon, og med riktig plantevalg og utforming av vegetasjonen kan forurensninger reduseres.

Vegetasjonsprodukter: sedumtak, grønne tak, naturtak,  biotoptak,  sedum-urt-gresstak, gårdsrom, grønn vaier,  flytende våtmark, strandmatter, strandruller, maxipluggplanter, urtepluggplanter, fukteng, rain Garden, engvegetasjon, staudematte, kantskiller, vekstkjemer, kokosnett, bakkebelegg, vegetasjon i trafikkmiljø

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.