Växterna gör jobbet!

Veg Tech erbjuder naturbaserade växtsystem för rening och fördröjning av vatten i både stad och landskap.
 Våra systemlösningar används för t ex. gröna tak, sedumtak, ängar, dagvattendammar.

Växtproduktionen sker i våra egna odlingar i Småland med växtmaterial från den svenska naturen.  

Uppbyggnad för sedumtak 0-2°.
System för extra vattenhållande förmåga.

Nu finns EPD:er för våra populära sedumtak.

Effektivisera vattenreningen enkelt och naturligt med Veg Techs Flytande våtmark.

Är du verksam i branschen?
Beställ vår prislista »