Biotoptak

La naturen flytte inn i byen! 

Bygg naturen inn i tettbygde boligområder, og få biologisk mangfold tilbake igjen
Vi står foran en stor utfordring når byene vokser og åpne, artsrike arealer erstattes med boliger og betong. Plante- og dyreartene leter febrilsk etter fristed i byene. Veg Techs biotoptakoppbygning har minimal vekt og er vel utprøvd. Vi har et bredt utvalg av produkter som er enkle å anlegge, med robuste plantearter som overlever på tørre og vindutsatte steder.

Bli med på bygging av et biotoptak i Malmø, - se prosjektet gjennom bygging til ferdig resultat 

Biotoptak Koggen

Biotoptak i Malmø

Referanser

Koggen i Västra hamnen, Malmø
Villbier, humler og andre pollinerende insekter – velkommen til å flytte opp på biotoptaket på Koggen i Malmø! I høst anla Veg Tech fem biotoptak på en ny boligblokk ved Kappseglaren i Västra Hamnen, Malmø.
Biotoptak er designet for å fremme biologisk mangfold og tilbyr et fristed til insekter, pollinatører og også, til en viss grad, fugler. Foruten biologiske fordeler reduseres også avrenning av regnvann fra taket, noe som bidrar til å hindre oversvømmelser.

Biotoptakene, tegnet av C Stad & Landskap, er designet med 4 ulike uttrykk, basert på artenes «blomster»farge; - gress-taket, det hvite, rosa og blå-lilla taket. Artssammensetningen er også basert på et maritimt preg med mange arter som finnes lokalt langs strendene rundt Øresund, bare et stenkast unna. Takene har ikke bare vegetasjon, men også steinrøyser, trestokker (bøk og eik) og insekthotell som skal bidra til trivsel for insekter og fugler.

Prosjektfakta
Koggen 1, Malmø
Byggeår: 2014
Byggherre: MKB Fastighets AB
Entreprenør: Thage
Landskapsarkitekt: C Stad & Landskap
Totalareal grønne tak 774 m², hvorav 399 m² biotoptak og 375m² sedumtak

Bestille katalogen

Kontakt oss »

På svensk:

pdf Produktblad »
pdf Katalogavsnitt »


5 stycken olika biotoptak på koggen i Malmö

Insekthotell

 

 Se film fra Koggen »

 
 
Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.