Takjord - lettvektsjord

Veg Techs lettvektsjord er utviklet for vegetasjonsflater med spesielle krav, og er spesielt egnet til bruk på grønne lokk og takterrasser. Innblanding av blant annet pimpstein gir en lettere jord med betydelig bedre vannabsorbsjonsevne enn vanlig plantejord.

Fordeler med Veg Techs lettvektsjord
 

VT god evne til å ta opp vann

VT god vanntilgang for vegetasjonen

VT god gjennomtrengelighet

VT god struktur

Storsäck bjälklagsjord

Produktfakta

Komprimering: Jorden blandes på bestilling. En initiell komprimering på ca 20% kan forekomme, deretter er jorden langtidsstabil p.g.a. sitt lave innhold av organisk materiale.

Levering:                 Storsekk; 0,6-0,8 m³, bulk / lastebil+henger; ca 30m³

Sammensetning:     Sand, pimpstein 2-8 mm, torv, leire

Vekt:                        1000 kg/m³


 
Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.