Takgjødsel

Generelt om gjødsling
Ved å tilføre næring til holdes takvegetasjonen frodigere og tettere. Gjødsling fører også at vegetasjonen får en rikere blomstring om sommeren.

  • Gjødsling kan gjøres fra april-juli. 
  • Rekommenderat vart 3:e år.
  • Veg Techs takgödsel. Lämplig gödselgiva är ca. 25 gr/m².

Ingen klippning
Vegetationen behöver en årlig tillsyn. Blomställningarna från vegetationen står kvar som små torra kvistar under hösten och vintern. Om de gamla blomställningarna uppfattas som störande kan de slås av.

Takbrunnar, hängrännor och andra takdetaljer
Med samma intervall som på ett vanligt tak, dvs ungefär en gång per år, kontrolleras att avrinningen fungerar tillfredsställande i t ex takbrunnar och hängrännor.

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.