Sedumtak – Grønne tak

I over 20 år har vi bygget vegetasjonstak på en rekke ulike objekter i Norden. Veg Tech har for eksempel anlagt sedumtak på skoler, industribygg, kontorbygg, butikker, bibliotek, flerfamiliehus og eneboliger. Veg Techs sikre system for levende tak er basert på lettskjøttet og tørketålende vegetasjon.

Minimal vekt og byggehøyde
Veg Techs takvegetasjonssystem er basert på en blanding av lettskjøttede og tørketålende sedum- og mosearter som gir oppbygging med minimal byggehøyde og vekt. Veg Techs sedumtak veier bare ca 50 kg/m² når det er vannmettet.
 
Bygge hus med sedumtak? Du er velkommen til å kontakte oss.

Trygt med Veg Techs sedumtak!

                       

svenska växter Egen produksjon i Sverige

Vindsäkrad Vindsikker oppbygning

Brandgodkänt Branngodkjent i henhold til Broof(t2)

Erosionsskyddat skikt Erosjonsbeskyttet vekstsjikt

Erosionsskyddat skikt Egne erfarne montører

Veg Techs sedummatte består av 15 ulike herdige sedumarter. Artsammensetningen kommer til å variere avhengig av himmelretning og ytre påvirkning som klima og nedbør.

Oppbygning

 

takvegetasjonssystemSystem XMS 0-4°
Takflater med lite fall.
1. 30 mm Xeroflor Mose-Sedum
2. 25 mm Nophadrain 5+1
3. Tettesjikt

Vannlagringsevne: ca 18-20 liter/m². 
Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.

 

takvegetasjonssystemSystem XMS 2-27°
Takflater med fall.
1. 30 mm Xeroflor Mose-Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. Tettesjikt

Vannlagringsevne ca 20-22 l/m² avhengig av takhelning. Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.


takvegetasjonssystemEkstra dren
Takflater med fall 0-27°
1. 30 mm Xeroflor Mose-Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. 15 mm XD
4. Tettesjikt

Sedum

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.