Takgjødsling

Gjødsling av sedumtak
Ved å tilføre næring vil takvegetasjonen holde seg frodigere og tettere. Gjødsling fører også til at vegetasjonen får en rikere blomstring om sommeren.

Taket gjødsles etter behov, men maks 1 gang pr. år med Veg Techs takgjødsel. Egnet gjødselmengde 30 g/m². Første gjødsling gjøres året etter montering.
Gjødsling kan utføres mellom tidlig vår og tidlig høst.

Gjødsle taket en gang/år!
Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.