Tettesjikt

Takvegetasjon og annen vegetasjonsoppbygging på tak, lokk, terrasser og i gårdsrom skal monteres på godkjente tettesjikt. I Norge benyttes for eksempel CE-merking som et kvalitetsmål for ulike bygningsmaterialer, blant annet for tettesjikt for takflater.

papp till sedumtak

Tettesjiktet kan utgjøres av ulike tettesjiktsmatter (i dagligtale ofte kalt "takpapp") eller takduker. Vær opmerksom på at såkalt underlagspapp IKKE er et fullgodt tettesjikt under takvegetasjonen.

 

Under mose-sedumtak er det ikke nødvendig med ekstra rotbeskyttelse. Under sedum-urt-gress-vegetasjon og oppbygging for grønne lokk og terrasser, er det derimot påkrevd med et rotsikkert tettesjiktsystem eller Veg Techs rotbeskyttelsesfolie WSB 80.

Montering av tettesjikt skal utføres av en autorisert taktekker. Før takvegetasjonen legges skal tettesjiktet være besiktiget og godkjent.

Veg Tech leverer eller monterer ikke tettesjikt, men henviser til din lokale taktekker.

Bestille katalogen

Kontakt oss »

Noen leverandører som forhandler tettesjiktsystemer av høy kvalitet:


Icopal

Sarnafil tätskiktsleverantör

Protan

 

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.