Kunskapsbank
Kunnskapsbank

Kunnskapsbank

Här samlar vi det som kan vara till extra värde för dig som arbetar för en grönare och mer hållbar stad och Landskap.

Korta fikaföreläningar

Våga satsa på stadsängar och sluta ängslas!

Erika bjuder på inspiration och uppmanar att våga testa att anlägga äng. Vilka är begreppen? Finns det olika typer av ängar?

Taklandskap och innergårdar på bjälklag

En inspirationsföreläsning med Karin Håkansson där vi visar olika uppbyggnader och projekt. Vad är viktigt att tänka på och hur ser det ut med skötsel?

Ängsetablering – Metoder, förväntningar och skötsel

Erika Skytte af Sätra går igenom vilka metoder man kan använda vid etablering av ängsytor. Vad man bör tänka på kring projektering, etablering och med skötsel.

Växtlösningar för dagvattendammar

Karin Håkansson fokuserar på hur växter kan användas för att skapa en komplett växtlösning för ett dagvattenprojekt.
Att välja rätt växt från fuktzon till djupt vatten.