Engmatter

Enkelt og anvennelig
På arealer der man ønsker å raskt skape en veletablert engvegetasjon er Ferdig engmatte beste alternativ. Engmatten er ferdigprodusert og har allerede ved levering en godt utviklet engvegetasjon med blandede blomster og gress. Matten er basert på arter med svensk opprinnelse.

Engvegetasjonen ferdigproduseres i et 3-4 cm tynt jordlag. I bunnen er matten forsterket med et armerinngsnett av kokosfiber. Armeringen gjør matten lett å håndtere og gjør den ekstra motstandsdyktig mot erosjon. Siden vegetasjonen allerede er etablert ved levering roter den seg raskt på stedet og binder seg til underlaget. Engmatten kan derfor benyttes som en effektiv erosjonsbeskyttelse, for eksempel i skråninger.

Våre engmatter finnner du som:

Nordisk eng
Egnet for de fleste steder med tørr og normal jord (leirjord og finkornet morenejord (uikke sand/grus).

Svenskängsmattor

Artssammensetning: rødkämpar, bergssyra, rølleka, rødven, vårbrodd, luddhavre, stor blåklokke, rødklinnt, brudbrød, flockfibbla, ektejohannesblomstere, engvädd, prästkrage tidig, kärinngtand, tjärblomster, gullviva, smørblomma, mandelblomma

 

Fukteng
Egnet for infiltrasjonsflater og overrislingsflater samt i grøftebunner og fukige soner rundt dammer.

Fuktsängsmattor

Artsammensetning: nysblomstere, strätta, kabbleka, engbräsma , hampflockel, älgblomstere, humleblomster, fyrk. johannesblomstere, gøkblomster,videblomstere, fackelblomster, brunblomstere, smørblomma, rødblära, läkevänderot, smørboll, engkavle, darrgress, kamäxinng, tvåtåtel, engsvinngel, rødsvinngel, blåtåtel

Salttolerant eng
Egnet for trafikkkmiljøer som rundkjøringer m. v., arealer med saltbelastning og arealer nær havet.

Salttålig äng Artsammensetning: rølleka, strandtrift, backnellik, gråfibbla, gulmåra, gulsporre, kärinngtand, bergssyra, gulkämpar, vårmure, strandsmelle, legeveronika, aksveronika, stemorsblomst
15% gress - Fårsvingel

Bestille katalogen

Kontakt oss »

På svensk:

VegTech Produktblad »

Ängsmattor
Fakta:

Mål: 1×0,8 meter
Levering: EUR-pall
Pallstørrelse: 20 matter = 16m²
Vekt full pall: 650 kg

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.