Urtepluggplanter

Eng for alle forhold
Du kan enkelt komponere en eng med pluggplanter fra skandinaviske engarter. Vi har en mengde arter å velge blant, for eksempel til tørre, normalfuktige og fuktige arealer. Sammenlignet med en frøsådd eng er fordelen med pluggplanter at man kan kontrollere artssammensetningen, samtidig som blomstringen blir rikere første år. Det er vanlig å kombinere planting av pluggplanter med frøsådd eng.

Örtpluggplantor
40 planter/brett

La en del av miljøt bli en vill og naturlig eng
Veg Tech har skandinavias største produksjon av ville urter og blomster. Med vårt plantesystem og brede sortiment urtepluggplanter kan du enkelt og raskt skape, gjenskape eller bevare naturlige miljøer. Plantene produseres fra førsteklasses frømateriale, og med et minimum arbeidsinnsats gir engen en rik og fin blomstring gjennom en stor del av sesongen. Vegetasjon i tettbebygde områder tiltrekker seg et variert dyreliv, for eksempel sommerfugler og humler.

Kombinere engfrø med pluggplanter
Det er vanlig å kombinere planting av urtepluggplanter med frøsåing. Fordelen med bruk av urtepluggplanter, fremfor et rent frøsådd areal, er at man kan kontrollere artsvalget og får en rikere blomstring første år.

Fakta

Veg Tech tips Jordforhold: -beste resultat oppnås på næringsfattig jord, fri for flerårig rotugress som kveke og åkertistel
Veg Tech tips Plantetidspunkt; -perioden april - oktober
Veg Tech tips Planterør; -på store flater og der man ønsker en effektiv utplanting kan planting med planterør være arbeidsbesparende (kan enten kjøpes eller leies av Veg Tech)
Veg Tech tips Skjøtsel; -arealet bør slås en gang årlig i slutten av august
Veg Tech tips Levering; -plantene leveres i brett på 40 planter, pottevolum 93 cm³ pr. plante

Veg Tech tips ??Kan kombineres med såing av engfrø 

 


 
 
Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.