Pluggplanter

Veg Tech har stor produksjon av planter både for terreng og vannmiljøer. Våre pluggplanter produseres fra førsteklasses frømateriale med svensk opprinnelse, altså velegnet for nordiske forhold. Våre vegetationsløsninger og brede utvalg av pluggplanter gir deg gode muligheter til å skape, gjenskape eller bevare naturlige miljøer. Ved hjelp av vårt plantesystem for urtepluggplanter kan man raskt etablere et naturlig miljø.

BrudbrödKnollmjødurt – en eng gir rik og fin blomstring gjennom store deler av året med et minimum av arbeidsinnsats. I tettbyggde områder tiltrekker vegetasjonen seg et variert dyreliv, som for eksempel sommerfugler og humler.

Kontroller artsvalget
Sammenlignet med en frøsådd flate er fordelen med pluggplanter at man kan kontrollere artsvalget samtidlig som førsteårs blomstring blir rikere. Det er vanlig å kombinere planting av urtepluggplanter med såing av engfrø.

En eng gir rik og fin blomstring gjennom store deler av året med et minimum av arbeidsinnsats. I tettbyggde områder tiltrekker vegetasjonen seg et variert dyreliv, som for eksempel sommerfugler og humler.

Grunnforhold og plantetidspunkt
Best resultat får man på næringsfattig jord fri for flerårig rotugress som kveke og åkertistel. Planting av pluggplanter kan gjøres i perioden april - oktober.PluggplantorLevering
- i brett på 40 planter - pottevolum 93 cm³ per plante.
- unntak; Phragmites australis (takrør) som leveres i spesialpotter med volum 150 cm³, 24 planter per brett.

 

Skjøtsel
Arealet bør slås en gang per år i august måned.

Bruksområde:

b Parker
b Rundt skoler
b Boligområder
b Golfbaner
b Rasteplasser
b Rundkjøringer
b Skogsbryn
b Strender
b Vannrensing i veimiljø
b Under trær
b Hager
b Damskråninger og elvebredder

 

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.