Buskmatte

Perfekt for skråninger
De ferdigkultiverte buskmattene gir umiddelbart en tett flate av lavtvoksende buskvegetasjon i skråninger og bed. Buskmattene er basert på en struktur av kokosfiber og et tynt jordsjikt med en veletablert buskvegetasjon. De ferdige mattene er lette å håndtere, og det går raskt å legge dem. Man får umiddelbart et sterkt vegetasjonssjikt som binder det underliggende materialet. Slik får man en effektiv erosjonssikring av for eksempel bratte skråninger.

Minimalt skjøtselbehov
Rask etablering og mattenes tette vekstform gjør at de effektivt holder uønsket vegetasjon borte, og skjøtselsbehovet blir minimalt.

Cotoneaster x suecicus ’Coral Beauty’
vintermispel ’Coral Beauty’

KrypoxbärProduktfakta
 
Plassering: Sol - skygge 
Høyde: 0,3-0,6 m
Mål: 0,4 x 1,25 m

 

Vintergrønn, herdig busk som tåler byklima godt. Blomstrer med små, hvite blomster og får rikelig med røde bær.

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.