Vegetasjon i trafikkmiljø

Er det behov for vegetasjon i trafikkmiljøer?
Større innslag av vegetasjon kan gjøre trafikkmiljøer mer tiltalende og også bidra til å rense forurenset luft og øke luftfuktigheten. Den kan også benyttes for å tydeliggjøre trafikkmiljøet og øke trafikksikkerheten. Vegetasjon kan for eksempel framheve rabatter og rundkjøringer og også markere overganger mellom ulike deler av trafikksystemet.

Rondell i Växjö
Rundkjøring med sedumvegetasjon,Växjø, Sverige.

Utsatte miljøer med store krav til vegetasjonen
d Salt - saltbelastningen kan være høy langs mange veier , - kun et fåtall vekster tåler dette
d Tørke - mange vekstmiljøer ved trafikkerte områder er ekstremt tørre og soleksponerte
d Vindbelastning og vannkaskader - forbipasserende kjøretøy gjør at vegetasjonen stadig utsettes for vinddrag og også overskylles med vann
d Forurensning - sterk belastning av forurensning fra kjøretøyers avgasser samt av steinstøv, asfalt og annen partikkelforurensning som avsettes på vegetasjonen
d Skader fra trafikk og snørydding - vegetasjonen kan skades sterkt av kjøretøyer som kjører over dem eller av større snømengder som brøytes inn på beplantede flater

Bestille katalogen

Kontakt oss »


Et trafikkmiljø er på mange måter et ekstremt og utsatt område som stiller høye krav til vegetasjonen.

 Produktinformation »

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.