Sedum i trafikkmiljøer

Sedum i rabatter og rundkjøringer
Sedumvegetasjon er ekstremt tørketålende og trives derfor bra i meget tørre områder som trafikkmiljøer. Den tåler derimot bare begrensede mengder med salt og slitasje. Sedum skal derfor ikke benyttes der saltbelastningen er for stor eller på flater som utsettes for slitasje fra f. eks. kjøretøyer, snøryddingsmaskiner eller på hvor fotgjengere kan antas å gå over arealet. For å skjerme de mest utsatte partiene kan sedumflaten med fordel omgies av en sone med f. eks.stensetting nærmest kjøreflaten.

Sedummattene er lette å legge, og man får umiddelbart en tett vegetasjonsflate. Vegetasjonsmattene er de samme som benyttes til takvegetasjon. For å unngå framtidig etablering av ugress er det meget vikig at sedummattene legges på et veldrenert underlag. Det er også en fordel om flaten gjøres svakt hellende for å sikre god avrenning og drenering av overskuddsvann.

 

Uppbyggnad

Sedum på mark Veg Tech1. 30 mm Xeroflor Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. Hålad plastfolie
4. 150 mm tvättad makadam

 

 

Rekommendationer (på svensk)

Rekommendationer för växter i trafikmiljöer          


Bestille katalogen

Kontakt oss »


Et trafikkmiljø er på mange måter et ekstremt og utsatt sted som stiller høye krav til vegetasjonen.

På svensk:

 Montering sedum på mark » 
 Skötsel av sedum på mark »
 Produktinformation » 

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.