Trafikkmiljøer

Grønn støyskjerming
Bladverket i vekstskjermene minsker refleksjon av uønsket lyd og gir en effektiv støydemping langs for eksempel veier og jernbane, samt i trange byrom.

Mest effektiv støyskjerming oppnåes om vekstskjermene, med sitt lydabsorberende bladverk, kombineres med en tyngre konstruksjon som for eksempel en mur eller et gjerde. En grønn og levende støyskjerm er også langt mer tiltalende å se på enn f. eks. en massiv, grå betongmur.

Vegetation i trafikmiljöer

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.