Droppbevattning

Att anlägga en droppbevattning under det gröna taket är en god investering för minskad skötsel.
Genom att tillföra vatten håller takvegetationen en jämnare standard. Det gynnar växtligheten och blomningen. Speciellt gäller detta på branta takytor med vind- och solutsatta lägen.

Droppbevattningen ligger dolt i takvegetationens uppbyggnad och läggs direkt på det fukthållande lagret under sedummattorna och fästs med vanliga stripes/buntband. Droppslangen placeras högst uppe i nock på byggnaden och fortsätter med matarslang utmed ena kanten av takytan. Slangen kan kopplas till en vanlig trädgårdsslang i vattenutkastet.

Hör av dig till Veg Tech för offert.

Produktdata

Art. nr9–14120 Droppslang
9-14121 Matarslang
Tjocklek12 mm

Droppbevattning


Att anlägga en droppbevattning under det gröna taket är en god investering för minskad skötsel.
Genom att tillföra vatten håller takvegetationen en jämnare standard. Det gynnar växtligheten och blomningen. Speciellt gäller detta på branta takytor med vind- och solutsatta lägen.

Droppbevattningen ligger dolt i takvegetationens uppbyggnad och läggs direkt på det fukthållande lagret under sedummattorna och fästs med vanliga stripes/buntband. Droppslangen placeras högst uppe i nock på byggnaden och fortsätter med matarslang utmed ena kanten av takytan. Slangen kan kopplas till en vanlig trädgårdsslang i vattenutkastet.

Hör av dig till Veg Tech för offert.

Produktdata

Art. nr9–14120 Droppslang
9-14121 Matarslang
Tjocklek12 mm