Kokosnät – erosionsnät

Med en kombination av kokosnät och växter kan markunderlaget armeras på ett effektivt sätt och effekterna av eroderande krafter begränsas. Veg Techs örtpluggplantor för vatten kan planteras i håligheterna i kokosnätet för ett grönt inslag.

Produktdata

Art. nr9-12038 - 400g/m²
9-12039 - 700g/m

Kokosnät – erosionsnät


Med en kombination av kokosnät och växter kan markunderlaget armeras på ett effektivt sätt och effekterna av eroderande krafter begränsas. Veg Techs örtpluggplantor för vatten kan planteras i håligheterna i kokosnätet för ett grönt inslag.

Produktdata

Art. nr9-12038 - 400g/m²
9-12039 - 700g/m