Maxipluggplantor

Maxipluggplantor

Maxipluggplantor i damm

Robust och tålig planta

Maxipluggplantor odlas i ren kokosfiber utan jord. Plantan har en rotvolym på ca 1 liter. Plantans mått och utvecklade rotsystem gör att den kan planteras direkt genom att kilas ned mellan stenar och grov makadam i vattenmiljön. Den tål även att planteras i strandpartier med måttlig vågpåverkan och vid svagt strömmande vatten.

Maxipluggplantorna är väl rustade för tuffa förhållanden och klarar därför kortare perioder av uttorkning eller ett för högt vattentillstånd. Det finns ett 40-tal svenska arter att välja bland som vid rätt förutsättningar anpassar sig naturligt i sin nya miljö.

Plantering av plantorna

Planteringsarbetet underlättas om vattennivån kan sänkas tillfälligt innan planteringen. När plantorna är på plats höj långsamt till normal vattennivå igen.

Användningsområde

Maxipluggplantor etableras i vattenmiljöer för att: rena vatten, fördröja vattenflöden, sedimentera partiklar, gynna pollinatörer, ge blomning, skapa rekreation, erosionsskydda stränder mm.

Ladda ner

Jubileumsparken i Göteborg »

Antal plantor

  • 2 st plantor per kvm vid etablering av starkväxande arter så som bladvass och rörflen.
  • 3-5 plantor per kvm vid etablering av övriga arter.
Maxipluggplantor planterade på landtunga i lagunen
Maxipluggplantor har en vattenrenande effekt.
Rotsystem på maxipluggplantan
De levereras med ett väl utvecklat rotsystem.
Plantering av maxiplugg
Maxipluggplantor kilas ned mellan stenkrossen.