Perennmatta

Perennmatta

Snygga rabatter med pernnmatta waldsteinia Veg Tech

Marktäckande växtlighet direkt
Färdiga växtmattor av marktäckande perenner ger direkt en tät och vacker vegetationsyta som hjälper till att hålla ogräset borta.

Veg Tech Perennmatta odlas i en kokosstomme som underlättar montaget och minskar risken för yterosion vid exempelvis kraftiga regn.

Växterna är välutvecklade vid leverans och etablerar sig snabbt på sin nya växtplats. Jämfört med en yta planterad med krukodlade perenner är behovet av etableringsskötsel minimalt. Då ytan ser färdig ut från första dagen minskar dessutom risken för vandalisering av planteringen.

Produktfördelar

  • Enkel att anlägga och hantera
  • Snabb etablering
  • Kan skydda effektivt vid erosionsrisk
  • Minskad ogräsetablering
  • Begränsat behov av etableringsskötsel
  • Minskad risk för vandalisering

Marktäckande och lättskött med perennmattor.

Ladda ner

Uppbyggnad

Montage på ogräsfri jord
1. 30-50 mm Perennmatta
2. Befintlig ogräsfri luckrad jord

Montage på jord med ogräsinslag
1. 30-50 mm Perennmatta
2. 200 mm ogräsfri luckrad jord
3. Ogräshämmande fiberduk
4. Befintlig luckrad jord

Färdigt resultat från första dagen