Strandmatta

Strandmatta

Strandmattor i Strömparken Norrköping

Veg Techs prefabricerade strandmatta anläggs i olika vattenmiljöer. Den odlas med arter från vår svenska natur i två olika storlekar och med flera artsammansättningar. Växterna odlas i en stomme av sammanvävd kokosfiber och kan etableras i tuffa vattenmiljöer. Snabb etablering med goda resultat.


Produktfördelar

  • Fördröjer vattenflöden
  • Förbättrar vattenkvalitét
  • Ger ett färdigt resultat från första dagen
  • Enkel montering och minimalt skötselbehov


Används till

  • Erosionsskydd i utsatta vattenmiljöer
  • Restaurering av vattenmiljöer
  • Nybyggnation av dammar och vattendrag
  • Att skapa färdigt resultat vid nybyggnation
  • Naturliga multifunktionella erosionsskydd


Produktdata

Mått: 0,4 × 1,2 m och 1 × 2 m
Material: Växter från vår svenska natur odlas i en kokosmatta och ger en riklig växtlighet vid strandkanten i vattenmiljön.

Dagvattendamm nyplanterat
Strandvegetation, på bilden är vattennivån sänkt för att underlätta vid plantering. Strandmattor och maxipluggplantor planteras alltid 0-20 cm under medelvattennivån.


Ladda ner


Projekt

Fittja dagvattenpark »

Veg Tech odlar strandmattor i olika modeller och artsammansättningar.
De ligger i dammar på tillväxt innan leverans.
Den stora modellen passar att anlägga i byggnadsprojekt för dagvattendammar och som naturligt erosionsskydd. Den mindre är enkel och smidig att placera i en mindre parkdamm.

Allt fler vattenmiljöer planeras i nya bostadsområden och strandmattor passar till: Dagvattendammar, parkdammar, kanaler, sjökanter, havskanter, dammar, erosionsskydd, växtlighet vid strandkant, färdig strandkant, vattenbarriär, fuktiga miljöer, vattenmiljöer, kustnära erosion.