Strandrulle

Strandrulle

Strandrulle anläggs i kanaler och dammar

Monteras enkelt i strandkanter
Veg Techs Strandrulle passar in som naturligt erosionsskydd i hårt utsatta vattenmiljöer och lämpar sig att etableras i miljöer där vågor och strömmande vatten förekommer.

Den är en prefabricerad rulle av kokosfiber där vi odlar olika kombinationer av vattenväxter från vår
svenska natur. Vid leverans är växternas rotsystem både utvecklade och etablerade i kokosrullen.

Formatet gör att den är lättplacerad i branta slänter. En strandrulle kan tillsammans med en strandmatta anläggas när miljön är hårt påverkad av vågerosion.

Produktfördelar

  • Fördröjer och förbättrar vattenkvalitét
  • Ger ett färdigt resultat från första dagen
  • Enkel montering och minimalt skötselbehov


Användningsområde

  • Vid strömmande vatten
  • I branta strandslänter
  • Då ytan är smal och begränsad för montage
  • Då ett färdigt resultat prioriteras
Leveransklara strandrullar i odlingsdammarna.

Ladda ner