Grønne uterom og takhager

Grønne uterom og takhager

Takträdgård

For å skape holdbare og grønne uterom og takhager, er det viktig at det benyttes korrekt oppbygning med rotbeskyttelse og drenering, samt et nøye planlagt plantebed, med rett plantevalg.

Frodige miljøer

Det er viktig å vurdere hvert byggeprosjekt sine forutsetninger. Konstruksjon og plantevalg er ekstra viktig for å skape en lettstelt, langsiktig og holdbar løsning. På tak som er sol- og vindutsatt, vil det passe best med planter som finnes naturlig i utsatte miljøer. Der takene ligger mer i skyggen, vil planter som finnes i skogsterreng trives bedre. Valg av denne typen planter, bidrar til å skape et naturlig miljø.

Grønne uterom og takhager vil aldri helt kunne erstatte et naturlig grøntområde, slik vi finner det på marknivå. Men med god planlegging og fantasi, kan frodige miljøer skapes og bidra til rekreasjon, biologisk mangfold og en naturlig overvannshåndtering.

Produktfordeler

  • Velutprøvde produkter og sikker oppbygning gir en holdbar konstruksjon
  • Redusert avrenning som forsinker overvannet naturlig
  • Grønne uterom har en positiv innvirkning på helsen vår
  • Fremmer biologisk mangfold 
  • Du kan designe overflaten med eget utvalg av arter
  • En grønn investering øker verdien på eiendommen

Oppbygning »

Takträdgård ger fina vyer över staden
Takhager gir fin utsikt over byen!

Last ned