Terreng

Perennmatta Veg Tech


Flera växtprodukter ger ett färdigt resultat från första dagen
Veg Tech har spännande växtprodukter för markmiljöer. Den största delen av produkterna produceras i egna odlingar i Småland men vi arbetar även med högkvalitativa produkter från externa producenter.

Prislista
Till yrkesanvändare inom bygg, trädgårds- eller markanläggare, kommuner, kyrkor erbjuder vi prislista. Kontakta oss med företagsuppgifter till: order@vegtech.se 
Ta del av vår sortimentslista »

Erosionsskydd – kokosnät

Säkra markytan och dina slänter med kokosnät.
Att plantera växter i kokosnät ger goda förutsättningar till att markarmera en slänt effektivt och att eroderande krafter begränsas.

Mer om erosionsskydd – kokosnät »

Erosionsskydd kokosnät från Veg Tech

Färdig ängsmatta

Veg Techs egenodlade ängsmatta finns i fyra modeller med
artsammansättningar som passar för olika miljöer.
De är enkla att anlägga och ger en naturlig ängsmiljö från första dagen. Ängen ger en rik och fin blomning under stora delar av säsongen med ett lågt skötselbehov.

Mer om färdig ängsmatta »

Färdig ängsmatta odlas av Veg Tech

GardLiner – rabattstöd

Används för att rama in och separera rabatter och olika material. Ett stilrent rabattstöd som förhöjer upplevelsen i parker, planteringar och i övriga gröna miljöer.

Mer om GardLiner rabattstöd »

Rabattstöd GardLiner

Markarmering – Pelleplatta

En populär körbar markarmering som används i flera olika
miljöer. Den har dubbelt så hög vattengenomsläpplighet
jämfört med traditionell gräsarmerad betong.

Mer om Pelleplatta »

Pelleplatta markarmeringsplatta

Perenn- & buskmatta

Färdigodlade mattor av marktäckande perenner ger direkt
en snygg rabatt. De täta marktäckande arterna hjälper till
att hålla ogräset borta. Perennmattor lämpar sig utmärkt i
anläggningar med höga krav på estetik och finish.

Mer om perennmatta »

Perennmatta 10-tal olika arter odlas av Veg Tech

Sedum på mark och mur

Vi erbjuder egenodlade sedummattor. Miljövänligt och unikt till stora som små ytor. Artblandningens utseende och sammansättning kan variera under olika årstider och beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck och nederbörd. En perfekt marktäckare!

Mer om sedum på mark och mur »

Sedummatta från Veg Tech

Växtskärmar med murgröna

Används för att skapa insynsskydd och avskärmning eller för att göra spännande gestaltningar i trädgårdar och parker. Tätt och grönt från första dagen.

Mer om växtskärmar med murgröna »

Växtskärm

Ängsfröblandning

Högkvalitativa svenska ängsfröblandningar som lämpar sig
för olika typer av miljöer. Första året kan man inte räkna med
någon tät och blommande äng. Efter 2-3 år är ytan mer till-
talande och blomningen rikare. För en snabbare start rekommenderas att kombinera med en andel blomsteråkerfrö eller med örtpluggplantor.

Mer om ängsfröblandningar »

Veg Techs ängsfröer för olika markmiljöer

Örtpluggplantor

Komponera en yta med olika örtpluggplantor för att skapa,
återskapa eller bevara naturliga miljöer. Från torra och branta
slänter till fuktiga och flacka ytor. Blommor och ängar lockar till sig ett varierat djurliv exempelvis fjärilar och humlor även i ett tät-
bebyggt område.

Mer om örtpluggplantor »

Örtpluggplantor från svenska floran