Vannmiljø

Vegetasjon for vannmiljø

Veg Tech tilbyr en rekke smarte vegetasjonsprodukter for etablering i ulike vannmiljøer. Vår produksjon er basert på høykvalitets svensk frømateriale tilpasset nordiske forhold.

Bruksområder, vannvegetasjon

Pil  Erosjonsbeskyttelse for å skjerme utsatte strandpartier fra bølgepåvirkning og strømmende vann
DOT  Vannrensing, for eksempel i overrislingsflater og etterpoleringsdammer
Pil  Skape biologisk balanse i ulike type dammer
Pil  For å minske risiko for algevekst
Pil  Prydvegetasjon i hage- og parkdammer

 

Strömparken

Strömparken i Norrkøping Sverige, 2013

 

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.