Flytende vegetasjon

 Naturlig våtmarkseffekt med flytende vegetasjon
Veg Techs flytende våtmark, er utviklet for å passe inn i alle typer vannmiljø. Den består alt vesentlig av en porøs «stamme» produsert av 100 % gjenvunnet PET-plast med en svært høy flyteevne. På denne plantes Veg Techs vannvegetasjon som sammen med stammen utgjør et gunstig livsmiljø for mikroorganismer. På grunn av stammens store vannkontakt (1 m² tilsvarer en flate på 180 m²) gir Veg Techs flytende våtmark en konsentrert våtmarkseffekt.

Flytende våtmarkRenseprosessene i den flytende våtmarken representerer en naturlig måte å rense vann og gir en konsentrert våtmarkseffekt.

Eksempel på bruk:

dot  Forbedring av vannkvaliteten i dammer for overvann, brakkvann og avløpsvann.
dot  Ved restaurering av våtmark og innsjøer
dot  Reduserer risiko for algeoppblomstring
dot  Erosjonsbeskyttelse i utsatte vannmiljøer
dot  Bedrer landskapsbildet

Hvordan fungerer en flytende våtmark? 
Mikroorganismenes oppgave er å bryte ned næringsstoffer og vannbårne forurensninger. For at mikroorganismene skal være effektive må de ha en flate å binde seg til. Den flytende stammen BioHaven® har tette fibre og porøs struktur som mikroorganismer kan binde seg til og der vegetasjon kan skape en rotgardin. Denne kombinasjonen gir et perfekt livsmiljø for store mengder mikroorganismer.

 

Flytende våtmark
Partikler i vannet kommer i kontakt med rotgardinen noe som gjør at en del av dem bremses opp og sedimenteres. Andre partikler kan taes opp av rotgardinen og/eller brytes ned av en gruppe mikroorganismer (såkalt biofilm). Organisk materiale holdes fast av biofilmen og blir basis i det rensede vannets næringskjede.

Forankring i dammen
En rustfri krok koblet til en vaier er plasert på undersiden av stammen. Ved forankring kan et anker enkelt trees i vaieren (anker medfølger ikke).

Sett sammen stammer til øyer
Flytende våtmark med BioHaven® stamme kan enkelt kobles sammen til større sammenhengende enheter tilpasset det enkelte prosjekt.

Referanse (på svensk)

flytande våtmark danderyds kommunDanderyds kommun satsar på VegTechs flytande våtmark med syftet att reducera fosfor, kväve och tunga metaller och som kompensation för den naturliga strand som försvann vid ett vägarbete i Eldsviken.
Våtmarksyta: 200m²
Avrinningsområde: 70 hektar
38 stycken sammankopplade stommar

Anlagt: juni 2014
Foto: augusti 2014
Läs artikel från utemiljö »


 

Täby kommun satsar på flytande våtmarkTäby kommun först med flytande våtmark
När den gamla kemiska reningsanläggningen vid rönningesjön i Täby kommun revs ersattes den med naturlig rening i form av flytande våtmarksöar från Veg Tech i kombination av skärmbassänger.

 

Fördelarna är många: ett miljövänligt alternativ, kräver ingen energi och minimalt med skötsel. De flytande öarna planterades v. 24 2013.

Se artikkel fra åpningen »
Lytt til radioklipp »

Foto: Ett år efter anläggning 

flytande våtmark täbyFlytende vegetasjon er anlagt i havneområdet i Täby kommune (Sverige). Som et av flere vanntiltak er vegetasjonsøyer og skjermbassenger plassert i forbindelse med et utløp.

Anlagt: september 2014

 


 

Veg TechHaninge kommune (Sverige) anlegger flytende vegetasjon i en av dammene i naturområdet Albyberg.

Läs mer här »
Anlagt: Augusti 2014

 

Bestille katalogen

Kontakt oss »

Flytende våtmark

Vegetasjon som passer til flytende våtmark for rensesformål er bl. a.: sverdiris, kvasstarr, vassmynte, siv-arter, kjemperanunkel, kjempepiggknopp, mjødurt, kattehale, takrør og dunkjevle.

På svensk:

 Produktinformation » 
 Filmat från Danderyd »

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.