Strandmatter

Ferdigstrand i løpemeter
En strandmatte er en prefabrikert vekstmatte med forskjellige blandinger av strand- og vannvegetasjon. Vegetasjonen er dyrket i en sterk matte av sammenvevd kokosfiber.

Strandmatten kan etableres i miljøer utsatt for bølger eller rennende vann. Matten inneholder ikke jord, -vegetasjonen vokser direkte i kokosmatten, og man unngår løs jord som kan tilføre uønsket næring til vannet.
strandmatta strömparken
Strömparken i Norrkøping 2 måneder etter etablering. Film strömparken Se film »

Bruksområder

tom Erosjonsbeskyttelse for å skjerme utsatte strandpartier fra bølgepåvirkning og strømmende vann.
tom Vannrensing, for eksempel i overrislingsflater og etterpoleringsdammer.
tom Skape biologisk balanse i ulike type dammer.
tom Minske risiko for algevekst.
tom Prydvegetasjon i hage- og parkdammer.

Ulike størrelser

Vi produserer strandmatter både med ulik vegetasjon og i forskjellige størrelser. Plantevalget er satt sammen med tanke på hvilken funksjon strandmatten skal ha, for eksempel å gi god erosjonsbeskyttelse, en vannrensende effekt eller en spesielt vakker blomstring. De største mattene passer ofte i større dammer, de mindre modellene er mer anvennelige i for eksempel pryddammer.


strandmattorStandard: Lagervare. Dyrket i 1 1/2 vekstsesong ved leveranse, velrotet og godt sammenvokst, utvalgte arter, 40 planter pr. matte.

Basic:
Bestillingsvare. Bestill senest 31. mars for levereranse høst samme år. Færre arter men har samme planteantall som øvrige modeller (40 stk). Prisgunstig alternativ for større prosjekter. Strandmatte ‘Basic’ dyrkes fram gjennom kun en sesong og har  et mindre tettvokst vegetasjonssjikt ved levering.

 

Festes med forankringsfester i tre

Produkter:

S1 – SKOGSMILJØ
Egnet i nærings- og kalkfattige forhold
Bruksområde: pryddammer, erosjonsbeskyttelse, gjenskaping av strandlinje i skogsmiljø.

S2 - Kalkrikt vann
Egnet for ?kalkrike forhold
Bruksområde: pryddammer, erosjonsbeskyttelse

S3 - Overvannshåndtering
Universalmatte med blomstrende, herdige arter 
Bruksområde: overvannsdammer, erosjonsbeskyttelse, pryddammer

S4 - Vannrensing
Kraftigvoksende, herdige arter
Bruksområde: vannrensing, overvannsdammer, efterpoleringsdammer

S5 - Salttolerant
Salttolerant vegetasjon
Bruksområde: pryd eller erosjonsbeskyttelse ved strender

M1
Blomstrende, lavtvoksende arter
Bruksområde: pryddammer, badedammer

Referanse (på svensk)

Strömparken - strandmattaI maj 2013 fick Veg Tech uppdraget att anlägga en mängd strandmattor, fuktängsmattor och maxipluggplantor i nya strömparken i Norrköping. Det kommer att bli en fantastisk oas för alla "Norrköpingsbor".
Film strömparken Se film »

 


 

Bestille katalogen

Kontakt oss »

Förankra strandmatta

På svensk:

Pdf ikon Artsammansättningar og legging »

 

strandmattor modeller

Finn en modell som passer for ditt prosjekt: 0,4×1,2m och 1×2m
Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.