Små pluggplanter / urtepluggplanter

Mange arter for naturlige miljøer
Veg Tech har et meget stort sortiment av små pluggplanter for ulike vannmiljøer. Plantene har svensk opprinnelse og tåler derfor godt nordisk klima og passer naturlig inn i de fleste miljøer. Urtepluggplantene levereres i brett på 40 planter.

Hvordan planter man?
Det er viktig at den enkelte art plasseres på riktig nivå i forhold til gjennomsnittsvannstand. I artslisten over pluggplantene beskrives omtrentlig ideell dybde for den enkelte art. Det er størst antall arter for fuktsonen og sumpsonen, slik fordelingen også er i naturen.

Det kan være vanskelig å plante urtepluggplanter på vanndybde over ca 10 centimeter. Man risikerer at plantene ikke fester seg ordentlig i bunnen og flyter opp igjen like etter planting. Det er derfor en stor fordel om man har mulighet til å senke vannstanden en tid før planting. Underlaget plantene skal plantes i blir da fastere og planten har lettere for å feste seg ordentlig. Etter planting kan vannnivået så langsomt heves igjen.
Er det risiko for at området som skal beplantes kommer til å bli utsatt for bølger eller rennende vann, bør du heller benytte maksipluggplanter.
 

 örtpluggplantor

 

Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

I 30 år har vi hjulpet kundene våre med å skape grønnere, penere og mer naturlike omgivelser i grønne, framtidsrettede byer. Vi har produsert og utviklet ulike vegetasjonssystemer og er i dag ledende leverandør til utbyggere, eiendomsbesittere og offentlig sektor. Vi leverer et bredt sortiment av høykvalitets vegetasjonsprodukter for bl.a. grønne tak og fasader, grønne gårdsrom og vannrensing til kunder i hele Norden.